Disaster News Powered by Trendolizer

Mga 'Ligtas Bag' ipamamahagi sa mga apektado ng Taal eruption

Trending story found on news.abs-cbn.com
Mga 'Ligtas Bag' ipamamahagi sa mga apektado ng Taal eruption
Kabilang sa laman ng bag ang mga gamot, first aid kit, flashlight, tubig, damit, pagkain, radyo, goggles, at iba pa.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments