Disaster News Powered by Trendolizer

PAGASA: Signal No. 4 posible sa Southern Luzon dahil sa Typhoon Rolly

Trending story found on www.philstar.com
PAGASA: Signal No. 4 posible sa Southern Luzon dahil sa Typhoon Rolly
Mabilis ang naging paglakas ng Typhoon Rolly sa nakaraang araw at lalo pang lalakas bago tumama sa kalupaan ng Pilipinas, babala ng PAGASA weather forecasters, Biyernes.
[Source: www.philstar.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments