Disaster News Powered by Trendolizer

Bagyo posibleng 'typhoon agad' pagsagasa nito sa Bikol sa Linggo

Trending story found on www.philstar.com
Bagyo posibleng 'typhoon agad' pagsagasa nito sa Bikol sa Linggo
Posibleng typhoon category agad pagtama ng lupa ang panibagong bagyo na umaali-aligid ngayon sa silangan ng Luzon matapos ang apat na araw.
[Source: www.philstar.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments