Disaster News Powered by Trendolizer

Bayanihan sa Taal eruption: Pagtatahi ng face masks, pagsagip sa mga hayop

Trending story found on news.abs-cbn.com
Bayanihan sa Taal eruption: Pagtatahi ng face masks, pagsagip sa mga hayop
Kasabay ng pagsabog ng bulkang Taal, umusbong ang mga kuwento ng pagtulong at damayan. 
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments